Kontakt | Uczestnicy  | Historia konkursu | Zgłoszenia | Noclegi | Linki |

 Program konkursu  2009 | Partnerzy | Goście Festiwalu |

Strona internetowa konkursów gitarowych
Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach
www.mdkkielce.pl  www.portal.mdkkielce.pl  poczta@mdkkielce.pl