MDK w sieci
facebook
twitter
linkedin
image1 image1 image1 image1 image1 image1 image1 image1 image1 image1

Klub Kreatywnego Rozwoju

Jolanta Gajek
Akademia Kreatywnego Europejczyka
 

Poznawanie innych kultur i ich języka to trudne, ale i pasjonujące zadanie. Najmłodsze dzieci poznają świat wszystkimi zmysłami, kochają gry a zabawa jest naturalną częścią ich życia. Dlatego w grupie najmłodszej realizujemy nasze cele poprzez : - dramę - zabawa w teatr, z wykorzystaniem scenariuszy niemieckojęzycznych: 

 • odgrywanie scenek z realnego życia
 • piosenki
 • zabawę - gry, z wykorzystaniem gier planszowych

W przypadku dzieci starszych wykorzystujemy na naszych zajęciach:  filmy, gry edukacyjne, nagrania głosowe,  niemieckojęzyczną prasę młodzieżową
Biorąc pod uwagę międzynarodową mobilność młodych ludzi uczą się oni również w jaki sposób praktycznie poruszać się w krajach niemieckojęzycznych, czyli np. jak wypełnić rozmaite druki urzędowe, formularze, czy chociażby druk w przekazu w banku. Celem jest sprawne posługiwanie się językiem na co dzień, a główne hasła to : rozumieć, rozmawiać, porozumiewać się.
Ponieważ nasi uczestnicy to osoby szczególnie zainteresowane nie tylko językiem niemieckim, ale również krajami niemieckojęzycznymi, zajęcia mają też charakter kulturoznawczy, realioznawczy, młodzież poznaje historię i dzień dzisiejszy krajów niemieckojęzycznych, dowiaduje się o życiu ich mieszkańców, ich codzienności i problemach. W dalszym ciągu na naszych kontaktach z Niemcami ciążą zaszłości historyczne. Celem zajęć jest więc również przekonywanie młodych ludzi o konieczności prowadzenia dialogu, podkreślanie tego, co nas łączy, a więc przede wszystkim kontekst europejski.
Spotkania z młodzieżą odbywają się w małych grupach i w luźnej atmosferze.


Piotr Surma
Edukacja dla Europy
Galeria >>> 

 

Na zajęciach Edukacja dla Europy, poznawanie krajów angielskojęzycznych - realizowane jest wiele zagadnień, których nie realizuje się w szkole. Dzieci najmłodsze są zainteresowane językiem poprzez metodę storytelling, czyli naukę poprzez czytanie historyjek, opowiadanie wierszyków, praktyczną twórczość (pisanie, rysowanie). Żyjemy we wspólnej Europie i już od najmłodszych lat trzeba wiedzieć podstawowe rzeczy związane z krajami europejskimi. Spotkania polegają na krótkich dialogach, po których następuje czytanie angielskiej historyjki. Bajkę przeplata się ćwiczeniami plastycznymi (rysunki, wycinanki), dzięki którym dzieci od razu mogą wykorzystać w praktyce świeżo nabytą wiedzę.
Dzieci uczą się na podstawie tych samych materiałów, z których korzystają dzieci używające języka angielskiego jako ojczystego. Dzięki temu przekazujemy „żywy język”, pełen zwrotów z codziennego użycia. Dzieci starsze uczą się kulturoznawstwa krajów angielskojęzycznych Wiedza o krajach anglojęzycznych będzie obejmowała następujące obszary:

 • Geografia ogólna, położenie geograficzne, klimat, charakterystyka poszczególnych krajów.
 • Tradycje i święta krajów anglojęzycznych.
 • Główne atrakcje turystyczne.


Styl życia: tradycje, jedzenie, formy spędzania wolnego czasu.

 • Sport
 • Sławni pisarze, ikony kina, zespoły.
 • Szkolnictwo
 • Festiwale i uroczystości.
 • Baśnie i legendy krajów anglojęzycznych
 • Inne - wynikające z potrzeb i zainteresowań uczniów.

Ponad to najstarsi uczniowie będą przygotowywani do życia we współczesnej Europie i posługiwania się językiem angielskim na co dzień, zarówno w mowie jak i w piśmie. Przygotowujemy uczniów do pisania podań o pracę, korespondencji w języku angielskim oraz zachęcamy do poznawania i integrowania się z innymi uczniami za pomocą Internetu.


Luiza Sornat
Artystyczna Akademia Językowa

Praca z dziećmi to bardzo przyjemne ale i trudne zadanie. Nauka języków obcych z najmłodszymi odbywa się głównie poprzez zabawę. Małe dzieci to wymagający uczniowie, potrzebujący niezliczonej ilości pomysłowych sposobów, które pomogą im w przyswajaniu języków obcych. Dlatego też odwołujemy się do tych metod, które są dziecku najbliższe i sprawiają im radość.Celem naszych zajęć jest rozwijanie pasji do języków obcych, w kontekście wykorzystywania na zajęciach nadzwyczajnychstymulujących metod pracy tj.

 • ŚPIEW: nauka języków obcych poprzez śpiew, tłumaczenie oraz interpretacje tekstów piosenek.
 • TANIEC: zabawa językiem obcym w którym motywem przewodnim jest taniec różnych kontynentów.
 • GRY I ZABAWY: nauka języka poprzez zabawę z wykorzystanie mflashcards, gier planszowych oraz zabawek.
 • TEATR: zabawy w teatr z wykorzystaniem scenariuszy anglojęzycznych.
 • KULTURA: kultura i obyczaje krajów anglojęzycznych: kuchnia, podróze, projekcje filmów, dokumentów oraz czasopism czy materiałow obcojęzycznych
 • „REAL LIFE SITUATIONS” nauka języka poprzez wdrażanie na zajeciach scenek i dialogów dnia codziennego, tj. zakupy w sklepie, wywiady z mieszkańcami Kielc, spotkania z native speaker.
 • KONSULTACJEWOKALNO JĘZYKOWE: opracowywanie, interpretacja oraz rozumienie tekstów pisanych, ćwiczenia fonetyczne.
 • ZABAWY MUZYCZNO RUCHOWE : wdrażanie elementów językowych podczas zajęć.

W okresie ferii zimowych dzieci mają możliwość uczestniczenia w
- warszatach wokalno językowych, których celem będzie pomoc w dopracowywaniu tekstów dzieci biorących udział w konkursach wokalnych oraz anglojęzycznych.
- warsztatach językowo-artystycznych dla tych dzieci, które nie wyjeżdżają na pierwszy lub drugi tydzień ferii. Tematem przewodnim tegorocznych warsztatów będzie Ameryka Północna oraz Południowa. Dzieci poznają geografię, tradycje, obyczaje, kuchnię oraz kulturę tego kontynentu.


2018  Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach  Design (modify by King MDK)