Data: 20.03.2019
Godzina: 02:44:22Procent widoczności tarczy=98.71
Księżyc dopełniający się

Elongacja 98.710188740965
Wynik dodatni (prawa strona oświetlona, czyli elongacja dodatnia)
Wynik ujemny (lewa strona oświetlona,czyli elongacja ujemna)
Nów = 0.00 %
I kwadra = 50.00 %
Pelnia = 100.00 %
III kwadra = -50.00 %