Data: 17.10.2019
Godzina: 05:41:16Procent widoczności tarczy=89.39
Księżyc cofający się

Elongacja -89.389208521128
Wynik dodatni (prawa strona oświetlona, czyli elongacja dodatnia)
Wynik ujemny (lewa strona oświetlona,czyli elongacja ujemna)
Nów = 0.00 %
I kwadra = 50.00 %
Pelnia = 100.00 %
III kwadra = -50.00 %