Data: 19.07.2019
Godzina: 02:21:07Procent widoczności tarczy=95.53
Księżyc cofający się

Elongacja -95.530077762582
Wynik dodatni (prawa strona oświetlona, czyli elongacja dodatnia)
Wynik ujemny (lewa strona oświetlona,czyli elongacja ujemna)
Nów = 0.00 %
I kwadra = 50.00 %
Pelnia = 100.00 %
III kwadra = -50.00 %