ZAPISY DO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KIELCACH
od 18 maja - ZAPRASZAMYRejestracja użytkownika

Logowanie
Rejestracja użytkownika oraz deklaracji uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez MDK
są równoznaczne z akceptacją regulaminu


Instrukcja obsługi systemu rekrutacji


W razie problemów technicznych prosimy kontaktować się z: admin@mdkkielce.pl