ZAPISY DO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KIELCACH 2023/2024
UWAGA! Zapis musi być wcześniej uzgodniony z nauczycielem prowadzącym.


Po wypełnieniu formularza system wygeneruje plik pdf do pobrania. Należy go wydrukować, podpisać i dostarczyć nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.

Wypełnij deklarację uczestnictwa
Pliki pdf nie są przechowywane na serwerze, wysyłane są bezpośrednio do przeglądarki internetowej.
W przypadku błędu należy formularz wypełnić ponownie.