MDK w sieci
facebook
linkedin
image1 image1 image1 image1 image1 image1 image1 image1 image1 image1

Informacje dla Rodziców i Opiekunów

PROJEKT

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Młodzieżowym Domu Kultury w Kielcach w związku z wystąpieniem COVID-19.

Prosimy o zapoznanie się z „Procedurami zapewnienia bezpieczeństwa w Młodzieżowym Domu Kultury  w Kielcach 

Wszystkich rodziców, którzy zapoznali się z procedurami bezpieczeństwa  i deklarowali chęć uczestnictwa w zajęciach w siedzibie MDK prosimy o wydrukowanie, wypełnienie ZAŁ. NR 1  i dostarczenie go nauczycielowi w kopercie z nazwą pracowni i nazwiskiem nauczyciela na pierwsze zajęcia (można zostawić na portierni).

Nie obowiązuje plan zajęć MDK na rok szkl. z przed pandemii!

Pracownie działają wg nowego planu zajęć ustalonego dla nowo powstałych grup dostosowanego do procedur

Chętnych, którzy zapoznali się z procedurami i jeszcze nie deklarowali udziału, a chcą przejść z pracy online do pracy w siedzibie MDK, prosimy o kontakt z nauczycielem prowadzącym.

  

 


 


INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ MDK

Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach nie pobiera opłat z tytułu udziału w zajęciach organizowanych dla dzieci i młodzieży.


ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE!
Istnieje możliwość wpłat na wskazane konto dobrowolnych darowizn, które będą przeznaczane na zakup dodatkowych materiałów i usług podnoszących standard zajęć.
Dokonanie darowizny nie jest warunkiem zapisania dziecka lub jego udziału w zajęciach
 
Dobrowolne wpłaty można dokonywać na konto:
Numer konta Rady Rodziców Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach
Komitet Rodzicielski  Młodzieżowego Domu Kultury
25-514 Kielce, ul. Kozia 10 „a”
PKO BP Oddział w Kielcach numer 23 1020 2629 0000 9302 0008 9706
Tytuł wpłaty: „Darowizna na materiały i usługi, nazwa pracowni/zespołu/zajęć, imię i nazwisko dziecka”

 

 

 

Regulamin Rady Rodziców

Prezydium Komitetu Rodzicielskiego

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa

w Młodzieżowym Domu Kultury               w Kielcach

w związku z wystąpieniem COVID-19

2020  Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach  Design (modify by King MDK)