MDK w sieci
facebook
linkedin
image1 image1 image1 image1 image1 image1 image1 image1 image1 image1

RekrutacjaREKRUTACJA 2020/2021

 

 

REGULAMIN NABORU NA ZAJĘCIA W MDK

  • ZAŁĄCZNIK 1. Wniosek kontynuacji uczestnictwa w zajęciach MDK w roku szk. 2020/2021 [tylko online]
  • ZAŁĄCZNIK 2. Wniosek o przyjęcie na zajęcia MDK w roku szk. 2020/2021 [tylko online]
  • ZAŁĄCZNIK 3. Terminarz rekrutacji na zajęcia MDK w roku szk. 2020/2021 [pdf ]
  • ZAŁĄCZNIK 4. Karta badań uzdolnień kierunkowych [w przygotowaniu]
  • ZAŁĄCZNIK 5. Informacja o wolnych miejscach w pracowniach MDK [pdf]

 Kryteria oceny podczas naboru na zajęcia:

WOKALNE (słuch muzyczny, muzykalność,wrażliwość muzyczna, poczucie rytmu, dykcja, interpretacja piosenki, skala głosu, wyraz artystyczny). Należy przygotować dwie dowolne piosenki o zróżnicowanym charakterze, w tym jedna obowiązkowo w języku polskim.

INSTRUMENTALNE (słuch, melodyczny, muzykalność, poczucie rytmu, wywiad).

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


 Adres:

ul. Kozia 10a, 25-520 Kielce,

Centrala: [41] 36 76 650
Fax: [41] 36 76 989 
Dyrektor: [41] 36 76 292

 

 STATUT MDK

2020  Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach  Design (modify by King MDK)