Akademia Przedszkolaka


Zapraszamy dzieci w wieku 3-5lat na zajęcia, które odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.30-13.30.

Celem działalności Akademii Przedszkolaka jest :
- stymulowanie rozwoju,
- pobudzanie aktywności i inicjatywy dziecka,
- zaspakajanie ciekawości i chłonności umysłu,
- przyswajanie umiejętności praktycznych,
- rozwijanie: wrażliwości emocjonalnej, procesów poznawczych, sprawności fizycznej i manualnej,
- nabywanie określonych zachowań, działania i współżycia w grupie.Działania dydaktyczno-wychowawcze ukierunkowane są także na przygotowanie dziecka do podjęcia zajęć w „zerówce”.

Wytyczone cele realizowane są poprzez:
- zajęcia ogólnoprzedszkolne (obszar mowy, myślenia, pojęć matematycznych),
- zabawy i gry dydaktyczne,
- zabawy integracyjne i ruchowe,
- zajęcia plastyczne,
- zajęcia umuzykalniające ( rytmika)
- język angielski,
- zajęcia biblioteczne.

Profesjonalna kadra, serdeczna i rodzinna atmosfera sprawią , że Państwa dziecko poczuje się pewnie i bezpiecznie w świecie rówieśników i dorosłych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 604 235 036.Zajęcia prowadzą:
Maria Kajtek - zajęcia ogólnoprzedszkolne,
Elżbieta Woińska -zajęcia muzyczno-ruchowe,
Monika Kuśmierczyk - j. angielski,
Joanna Kałuża – edukacja czytelnicza.