Lektoraty

Jolanta Gajek – język niemiecki
zajęcia odbywają się w czterech grupach językowych :
- początkująca,
- drugi rok nauczania,
- trzeci rok nauczania, - zaawansowana -liceum


Piotr Surma – język angielski
zajęcia odbywają się w następujących grupach językowych:
- dwie grupy klas 1-3 SP,
- pierwszy rok nauczania,
- drugi rok nauczania,
- grupa średniozaawansowana, - gimnazjum,
- grupa zaawansowana- liceum.


Luiza Sornat - język angielski
zajęcia w sześciu grupach językowych:
- klasa pierwsza oraz dzieci od 5-ciu lat,
- klasa druga SP,
- klasa trzecia SP,
- klasa czwarta SP,
- klasa piata SP,
- klasa szósta SP- poziom średniozaawansowany