Pracownie muzyczne

Józef Stec - syntezator, akordeon

Poznajemy:
- piękno barw i ich syntezy na elektronicznych instrumentach klawiszowych , różnorodność aranży- syntezator,
- zasady miechowania i artykulacji dźwięków- akordeon.
- możliwości techniczne zarówno syntezatora , jak i klasycznych instrumentów-akordeon.

Edukacja dostosowana do możliwości psychofizycznych uczniów i stopnia zaawansowania w muzyce. Zajęcia obejmują podstawy teorii muzyki i zasady kształcenia słuchu. Ćwiczenia sprzyjają samodoskonaleniu się.

Stanisław Bętkowski - gitara

Nauka gry na gitarach: klasycznej , akustycznej, elektroakustycznej i elektrycznej w oparciu o przeboje klasyki gitarowej dawnej i współczesnej( rock, pop, blues) oraz elementy teorii muzyki i harmonii.

Aneta Lech – gitara, pianino

Nauka gry na pianinie i gitarze dla dzieci i młodzieży w wieku 7-14 lat stawiających pierwsze kroki w edukacji muzycznej , poszerzona o elementy teorii muzyki i kształcenia słuchu.

Przemysław Sękowski - gitara

Nauka gry wyłącznie na gitarze klasycznej, także zespoły kameralne. Wykorzystywane są stale uzupełniane materiały dydaktyczne , komputer i materiały multimedialne. Nauka gry z nut wzbogacona o elementy teorii muzyki niezbędne do praktycznej gry. Różnorodność stylistyczna. Zajęcia przygotowują do kontynuowania nauki w szkołach muzycznych II st i uczelniach muzycznych.

Jacek Sajdak – fortepian, keyboard, studio piosenki.

Fortepian - na lekcjach realizowany jest program nauczania Szkoły Muzycznej I stopnia oraz teorii.
Keyboard- - nauka gry w oparciu o materiał literatury klasycznej jak i rozrywkowej oraz zasady muzyki.
Studio Piosenki „Mister Voice” - nauka śpiewu estradowego ( ruch sceniczny, nauka dykcji); repertuar pop-jazz

Stanisław Romanis – fortepian.

Nauka w zakresie zbliżonym do Szkoły Muzycznej. Obejmuje także podstawy zasad muzyki i teorii potrzebnej do poprawnego muzykowania.

Irena Zawodnik -fortepian.

Nauka gry na fortepianie w zakresie Szkoły Muzycznej I stopnia oraz podstawy zasad muzyki i kształcenia słuchu.

Maria Wileńska – fortepian.

Nauka gry na fortepianie w zakresie szkoły Muzycznej I i II stopnia oraz studiów muzycznych.

Consonans” - zespół wokalno-instrumentalny prowadzony przez Anetę Lech, Stanisława Bętkowskiego i Beatę Misztal. Ogłasza nabór wokalistów i instrumentalistów do zespołu wykonującego poezję śpiewaną.
 


Harcerska orkiestra dęta

Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach zaprasza na zajęcia nauki gry na instrumentach dętych:  klarnet, saksofon, trąbka, w ramach Harcerskiej Orkiestry Dętej działającej przy Domu Harcerza w Białogonie. Zapisy i przesłuchania kandydatów odbywają się w każdą sobotę- do wyczerpania miejsc , w godz. 10-12. Mile widziani kandydaci z własnymi instrumentami muzycznymi.

Zajęcia prowadzi Michał Leśnik

 


Pracownie wokalne

Zajęcia wokalne prowadzone są równolegle w czterech Studiach Piosenki. Przez kilkanaście lat działania pracowni w zajęciach brało udział kilka tysięcy adeptów sztuki wokalnej. Na kilkuset festiwalach lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych zdobywali i nadal zdobywają wiele nagród, w tym też te najwyższe - Grand Prix. Piosenki w ich wykonaniu zostały nagrane i wydane na kilkunastu płytach, w tym także na płytach służących jako dodatek metodyczny do podręczników szkolnych do przedmiotu "Muzyka" dla klas I-VI szkoły podstawowej i I-III klas gimnazjum.

Zajęcia prowadzą:

Grażyna Budziasz - Studio Piosenki "Ga-Ga". Osiągnięcia (pdf)
 

Ewa Bocheńska  - Studio Piosenki „Talent”
Studio prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży z potencjałem wokalnym, wymagającej doszlifowania swoich umiejętności ; przede wszystkim dla tych, którym muzyka w duszy gra.
Podczas zajęć szczególny nacisk kładziony jest na emisję głosu, dykcję, interpretację piosenek oraz pracę nad wyrazem scenicznym.
Każda z piosenek jest odpowiednio dobierana do wieku i charyzmy ucznia.
Studio „ Piosenki Talent” ma na swoim koncie wiele osiągnięć wychowanków na festiwalach ogólnopolskich i międzynarodowych.


Joanna Litwin
- Studio Piosenki "Blue Song". Osiągnięcia (pdf)

Studio Piosenki "Blue Song"  >>>

Studio prowadzone przez mgr. Joannę Litwin – nauczyciela mianowanego , istnieje od roku 2001r. Uczniowie studia biorą udział i odnoszą sukcesy w festiwalach i konkursach międzynarodowych , ogólnopolskich , wojewódzkich oraz miejsko-powiatowych. W ostatnich latach , czyli od 2007 r. dzieci zdobyły 77 miejsc i 24 wyróżnienia na wszystkich rodzajach i szczeblach festiwali, przeglądów i konkurów piosenki. Wychowankowie studia koncertują również na imprezach i festynach organizowanych przez instytucje kultury i oświaty tj. „ Święto Kielc”, „ Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „ Dzień Dziecka” i wielu innych. Od roku 2007 uczniowie nagrywają materiały do nauki śpiewu współpracując z wydawnictwem MAC Edukacja. Joanna Litwin w pracy zawodowej stosuje nowoczesne metody nauczania podnosząc równocześnie swoje kwalifikacje na kursach i warsztatach piosenkarskich i pedagogicznych. Jeśli lubisz śpiewać , to twoje miejsce jest wśród nas . Zapraszamy .


Samuela Modzelewska


Samuela Modzelewska
Studio Piosenki SAMI >>>

Studio Piosenki „SAMI”
Program studia piosenki obejmuje zagadnienia:
- emisji głosu,
- dykcji,
- doboru repertuaru,
- interpretacji tekstu,
- pracy z mikrofonem,
- prezencji scenicznej
a także:
- określenia muzyczne niezbędne dla wokalistów,
- audycje muzyczne,
- kształcenie słuchu.
Nasi młodzi soliści występują na licznych scenach zarówno kieleckich jak i ogólnopolskich. Efektem pracy wokalistów są liczne nagrody na przeglądach, konkursach i festiwalach piosenki. Każdy ma ukryte talenty… Już czas aby je w sobie odkryć! ZAPRASZAMY! Zajęcia prowadzi Samuela Modzelewska - magister sztuki, pedagog, wokalistka, laureatka wielu ogólnopolskich i międzynarodowych festiwali piosenki, zdobywczyni prestiżowej nagrody Prezydenta Miasta Kielce „Nadzieja Kielc”