Klub Młodego Reportera


Program Klubu odpowiada na zapotrzebowanie środowiska uczniowskiego w Młodzieżowym Domu Kultury. Jest skierowany dla osób o zainteresowaniach humanistycznych, chętnych do tworzenia i publikowania swoich tekstów poetyckich i prozatorskich a także dyskutowania oraz dzielenia się spostrzeżeniami na temat przeczytanych książek lub udziału w ciekawych imprezach artystycznych.
Głównym celem programu Klubu Młodego Reportera jest pobudzenie samodzielności i aktywności młodego człowieka w zdobywaniu kolejnych umiejętności
Zapraszamy do:
-dyskusji na temat literatury dawnej i współczesnej, polskiej i obcej
-analizy utworów poetyckich lub fragmentów prozy
-redagowania recenzji, reportażu, felietonu z zachowaniem cech stylu każdego z gatunków
-tworzenia własnego tekstu literackiego (poezji, prozy)
-wypowiadania się rzeczowo na temat obejrzanej sztuki teatralnej, filmu oraz wybranej reprodukcji malarskiej i rzeźby
-tworzenia artykułu prasowego.
 

Prowadzący: Anna Główka  
aglowka@o2.pl