ZAPISY DO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KIELCACH

ZAKOŃCZONE


LogowanieWAŻNE!!! Informujemy, że dane uczestników zapisanych w poprzednim roku zostały usunięte z bazy danych.
Należy ponownie wypełnić deklarację uczestnictwa na kolejny rok.

Dane logowania RODZICÓW / OPIEKUNÓW pozostały w bazie danych i można logować się na konta założone w zeszłym roku.Instrukcja obsługi systemu rekrutacji

W razie problemów technicznych prosimy kontaktować się z: mdk.informatyka@gmail.com


Rejestracja użytkownika oraz deklaracji uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez MDK
są równoznaczne z akceptacją regulaminu