Pracownia  komputerowa

Zajęcia komputerowe prowadzone są w dwóch grupach. Przystosowanych do poziomu wiedzy uczęszczających - grupy początkujące oraz zaawansowane.
Tematyka spotkań grup początkujących dotyczy szeroko pojętych podstaw obsługi komputera klasy PC pracującego z systemem Windows z praktycznym opanowaniem podstawowych operacji.
W zakres tematyki grup początkowych wchodzi także zdobywanie umiejętności w posługiwaniu się pakietem biurowym oraz urządzeniami peryferyjnymi jak drukarka oraz skaner. Atutem spotkań koła zainteresowań jest poszerzenie zakresu wykorzystania komputera w codziennej pracy i nauce.
Tematyka jaka dotyczy grup zaawansowanych jest bardzo elastyczna. Wiedza nauczycieli prowadzących pozwala na indywidualizację pracy z uczniem. W grupach tych zazwyczaj kształci się młodzież oraz młodzież, które mają już określone zainteresowania informatyczne.
Dla nich prowadzone są zajęcia z zakresu programowania w kilku językach, podstaw algorytmiki, projektowania stron internetowych oraz  zaawansowanej obróbki grafiki rastrowej i wektorowej.
W związku z szybkim rozwojem Internetu  - jako jedni z pierwszych, o ile nie jedyni, prowadzimy zajęcia z użytkowania oraz administrowania systemem GNU/Linux, konfiguracji  serwerów i routerów. Zajęcia z systemu Linux prowadzone są na zasadzie laboratorium komputerowego. Dużą możliwość eksperymentowania zapewnia stała łączność z Internetem oraz lokalna sieć.

Zajęcia prowadzą: Paweł Król
[program zajęć]
[przykłady projektów graficznych]
[Król - Grupa (strona uczniów) - zobacz KONIECZNIE]
PORTAL MDK ->>>>