Wykaz prac plastycznych zakwalifikowanych do etapu centralnego Europejskiego Konkursu Szkolnego “EUROPA W SZKOLE” w roku szkolnym 2003/2004

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Gitary Klasycznej Kielce ‘ 2004

Wyniki IX Ogólnopolskiego Turnieju Szachów Szybkich "Kielecka Wiosna Szachowa"

Wyniki XVII OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY o FILMIE GDAŃSK 2004 / 2005

Wyniki KONKURSU " PASJE I TALENTY" 2005 ORGANIZOWANEGO PRZEZ MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY

Wykaz prac zakwalifikowanych do etapu centralnego "Europejskiego Konkursu Szkolnego - Europa w Szkole" w roku szkolnym 2004/2005


Wyniki X Ogólnopolskiego Turnieju Szachów Szybkich "Kielecka Wiosna Szachowa", 2005

Wyniki Turnieju Szachowego rozegranego z okazji "Święta Kielc", 26.06.2005

Wyniki KONKURSU " PASJE I TALENTY" 2006 ORGANIZOWANEGO PRZEZ MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY

Wyniki prac zakwalifikowanych do etapu centralnego (prace literackie, komputerowe, fotograficzne)

Wyniki Eliminacje Wojewódzkie XVIII  Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Filmie

Wykaz prac plastycznych wyłonionych w eliminacjach wojewódzkich  Europejskiego Konkursu Szkolnego “EUROPA W SZKOLE” (pdf)

Wyniki XI Ogólnopolski Turniej Szachów Szybkich - Kielecka Wiosna Szachowa, 22.04.2006 

Wyniki  IV – Ogólnopolski Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny Szachy Wodne – 20.05.2006 r.

Wyniki „W Polsce bije serce świata”

Kwalifikacje do wystawy „Jaka jest Twoja rodzina”. Protokół  z posiedzenia Jury Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Jaka jest Twoja rodzina”

P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Jury Konkursu Plastycznego „Szata zdobi człowieka” w dniu 10 maja 2007 r.

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Filmie dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych – Gdańsk 2007/2008

Wyniki XII Ogólnopolskiego Turnieju Szachów Szybkich "Kielecka Wiosna Szachowa"

Laureaci I Świętokrzyskiego Konkursu Piosenki Patriotycznej „Z pieśnią przez wieki”. Szczegółowe informacje na temat przebiegu imprezy znajdują się na stronie internetowej Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty  www.kuratorium.kielce.pl

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Filmie 2011