Dostępność

Dostępność cyfrowa

Strona internetowa jest responsywna i zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dostępność architektoniczna budynku Młodzieżowego Domu Kultury, Kielce, ul. Kozia 10a:

Aby wejść się do budynku Młodzieżowego Domu Kultury należy z poziomu chodnika pokonać próg wejściowy (stopień o wysokości 10 cm) oraz drzwi otwierane ręcznie na zewnątrz.
Na parterze znajduje się obszar kontroli – recepcja.
Budynek jest trzykondygnacyjny.
Aby wejść się na poziom parteru należy pokonać 6 schodów o wysokości 15 cm każdy.
Aby dostać się na poziomy powyżej parteru należy pokonać po 10 schodów o wysokości 15 cm każdy.
W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
Korytarze, schody są ogólnodostępne, nie są oznakowane zarówno dla osób z dysfunkcją narządu ruchu jak i słuchu oraz wzroku.
Budynek nie posiada łazienek dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.
W bezpośredniej bliskości budynku nie ma wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
W odległości 200 metrów od budynku znajduje się poziomowy parking miejski z wydzielonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-06

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.