Regulamin rekrutacji

ZAŁĄCZNIK 1. Wniosek kontynuacji uczestnictwa w zajęciach MDK w roku szk. 2023/2024  od 15.05.2023 r. – ON-LINE – zakończone
Regulamin rekrutacji
ZAŁĄCZNIK 3. Terminarz rekrutacji na zajęcia MDK w roku szk. 2023/2024
ZAŁĄCZNIK 4. Badanie uzdolnień kierunkowych – PRZESŁUCHANIA 2023/2024
ZAŁĄCZNIK 5. Informacja o wolnych miejscach w pracowniach MDK 2023/2024

Kryteria oceny podczas naboru na zajęcia:

WOKALNE (słuch muzyczny, muzykalność, wrażliwość muzyczna, poczucie rytmu, dykcja, interpretacja piosenki, skala głosu, wyraz artystyczny). Należy przygotować dwie dowolne piosenki o zróżnicowanym charakterze, w tym jedna obowiązkowo w języku polskim.

INSTRUMENTALNE (słuch, melodyczny, muzykalność, poczucie rytmu, wywiad).

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Adres:  ul. Kozia 10a, 25-520 Kielce, Centrala: [41] 36 76 650
Fax: [41] 36 76 989, Dyrektor: [41] 36 76 292