Regulamin rekrutacji

ZAŁĄCZNIK 1. Wniosek kontynuacji uczestnictwa w zajęciach MDK w roku szk. 2021/2022 [tylko online] – ZAPISY ZAKOŃCZONE
ZAŁĄCZNIK 2. Wniosek o przyjęcie na zajęcia MDK w roku szk. 2021/2022 [online]
ZAŁĄCZNIK 3. Terminarz rekrutacji na zajęcia MDK w roku szk. 2021/2022
ZAŁĄCZNIK 4. Karta badań uzdolnień kierunkowych [w przygotowaniu]
ZAŁĄCZNIK 5. Informacja o wolnych miejscach w pracowniach MDK

Kryteria oceny podczas naboru na zajęcia:

WOKALNE (słuch muzyczny, muzykalność, wrażliwość muzyczna, poczucie rytmu, dykcja, interpretacja piosenki, skala głosu, wyraz artystyczny). Należy przygotować dwie dowolne piosenki o zróżnicowanym charakterze, w tym jedna obowiązkowo w języku polskim.

INSTRUMENTALNE (słuch, melodyczny, muzykalność, poczucie rytmu, wywiad).

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Adres:  ul. Kozia 10a, 25-520 Kielce, Centrala: [41] 36 76 650
Fax: [41] 36 76 989, Dyrektor: [41] 36 76 292