Impresariat

Impresariat zajmuje się współpracą MDK-u z innymi placówkami oświatowymi, ośrodkami kultury, organizacjami Organizuje i realizuje działania artystyczne placówki w/g kalendarza imprez. Współpracuje z młodzieżą w sprawach związanych z wyjazdami na turnieje, festiwale, konkursy i przeglądy.

Centrala: [41] 36 76 650
impresariat@mdkkielce.pl