Dla Rodziców

INFORMACJA DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW I UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ MDK

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Młodzieżowym Domu Kultury w Kielcach w związku z wystąpieniem COVID-19. Prosimy o zapoznanie się z Procedurami zapewnienia bezpieczeństwa w Młodzieżowym Domu Kultury w Kielcach.

ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE
Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach nie pobiera opłat z tytułu udziału w zajęciach organizowanych dla dzieci i młodzieży. Istnieje możliwość wpłat na wskazane konto dobrowolnych darowizn, które będą przeznaczane na zakup dodatkowych materiałów i usług podnoszących standard zajęć. Dokonanie darowizny nie jest warunkiem zapisania dziecka lub jego udziału w zajęciach.

Dobrowolne wpłaty można dokonywać na konto:
Numer konta Rady Rodziców Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach
Komitet Rodzicielski Młodzieżowego Domu Kultury
25-514 Kielce, ul. Kozia 10 „a”
PKO BP Oddział w Kielcach numer 23 1020 2629 0000 9302 0008 9706
Tytuł wpłaty: „Darowizna na materiały i usługi, nazwa pracowni/zespołu/zajęć, imię i nazwisko dziecka”


Regulamin Rady Rodziców

Prezydium Komitetu Rodzicielskiego:
• Obratowski Tomasz – Przewodniczący
• Gołdzińska Alicja – Zastępca Przew.
• Wojtaś Iwona – Sekretarz
• Cichosz Aneta– Skarbnik
• Zabrodska-Wajs Natalia – członek
• Jarosz Monika – członek
• Drogosz Anna – członek

Komisja Rewizyjna:
• Gajewska Karolina – Przewodnicząca
• Michalska Ilona – członek
• Szymska Dorota – członek