Pracownie muzyczne

ALICJA ZAWISZA – gitara

Nauka gry na gitarze klasycznej, akustycznej oraz elektrycznej. Techniką klasyczną oraz fingerstyle. Zajęcia dedykowane są zarówno dla osób początkujących, jak i średnio zaawansowanych. Program nauczania oraz materiały dydaktyczne są nieustannie poszerzane i aktualizowane

 

 


ANETA LECH-BĘTKOWSKA – gitara, pianino

Nauka gry na pianinie i gitarze dla dzieci i młodzieży w wieku 7-14 lat stawiających pierwsze kroki w edukacji muzycznej , poszerzona o elementy teorii muzyki i kształcenia słuchu.

 

 

 


PRZEMYSŁAW SĘKOWSKI – gitara

Nauka gry wyłącznie na gitarze klasycznej, także zespoły kameralne. Wykorzystywane są stale uzupełniane materiały dydaktyczne, komputer i materiały multimedialne. Nauka gry z nut wzbogacona o elementy teorii muzyki niezbędne do praktycznej gry. Różnorodność stylistyczna. Zajęcia przygotowują do kontynuowania nauki w szkołach muzycznych II st i uczelniach muzycznych.

 


JACEK SAJDAK – fortepian, keyboard, studio piosenki

Fortepian – na lekcjach realizowany jest program nauczania Szkoły Muzycznej I stopnia oraz teorii. Keyboard- – nauka gry w oparciu o materiał literatury klasycznej jak i rozrywkowej oraz zasady muzyki. Studio Piosenki „Mister Voice” – nauka śpiewu estradowego ( ruch sceniczny, nauka dykcji); repertuar pop-jazz.

 

 


BEATA MISZTAL – skrzypce


MICHAŁ SIEMIENIEC – pianino

Nauka gry na pianinie dla dzieci i młodzieży stawiających pierwsze kroki w edukacji muzycznej. Zajęcia prowadzone są z elementami teorii zasad muzyki w oparciu o program szkoły muzycznej I stopnia.


RADOSŁAW SULIGA –  pianino

W trakcie nauki na moich zajęciach uczeń poznaje zapis nutowy, teorię muzyki, oraz technikę gry na pianinie. Pracować będziemy nie tylko na utworach szkolnych ale i tych wybranych przez podopiecznego. Na moich lekcjach to od ucznia będzie zależeć jak szybko materiał jest przerabiany. Na zajęciach będzie rozwijana nie tylko technika gry ale także osobowość muzyczna. Edukacja, którą proponuję dostosowana jest dla osób, które poważnie myślą o dalszych etapach kształcenia muzycznego jak i dla uczniów którzy muzykę traktują jako swoje hobby.


Consonans” – zespół wokalno-instrumentalny prowadzony przez Anetę Lech-Bętkowską, Stanisława Bętkowskiego i Beatę Misztal. Ogłasza nabór wokalistów i instrumentalistów do zespołu wykonującego poezję śpiewaną.

 

 


MICHAŁ LEŚNIK – orkiestra dęta

Harcerska orkiestra dęta Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach zaprasza na zajęcia nauki gry na instrumentach dętych: klarnet, saksofon, trąbka, w ramach Harcerskiej Orkiestry Dętej działającej przy Domu Harcerza w Białogonie. Zapisy i przesłuchania kandydatów odbywają się w każdą sobotę- do wyczerpania miejsc , w godz. 10-12. Mile widziani kandydaci z własnymi instrumentami muzycznymi.