Szachy

ANNA KOT

Szachy to niezwykle wartościowy sport, który wśród młodych ludzi kształtuje intelekt oraz pozytywne cechy charakteru. Według badań naukowych szachy poprawiają intelekt czy zdolności arytmetyczne, kształtują umiejętność krytycznego oraz logicznego myślenia, wspomagają rozwój inteligencji emocjonalnej oraz umiejętności psychospołecznych, mają również walory terapeutyczne. Dodatkowo kształtują cechy takie jak wytrwałość, pracowitość, cierpliwość czy odwaga. Dzięki doświadczonemu prowadzącemu szachy mogą stać się drzwiami do niesamowitej przygody, a być może i z czasem drogą do mistrzostwa.
Zapraszamy na zajęcia szachowe prowadzone przez Panią Annę Kot – instruktor szachów, która od wielu lat szkoli młodych adeptów królewskiej gry.