Serwery Gry MINECRAFT i CS 1.6

Minecraft

W sieci lokalnej. Debian 12. Na razie to maszyna zbudowana z odpadów: 8 GB RAM i procesor Core2DUO, ale dobrze zoptymalizowany działa!!! Niebawem postawimy lepszą maszynę. Przy 5 graczach procesor działa na 100%

Opis Instalacji (Debian 12):

apt update
apt upgrade

 • Kolejny krok to instalacja Javy:
  apt install default-jre
 • Wersję javy możemy sprawdzić wydając polecenie:
  java -version
 • Dodajemy Użytkownika systemu o nazwie Minercrat:
  adduser minecraft
 • Dodajemy mu grupę sudo:
  usermod -aG sudo minecraft
 • Instalujemy Screen aby nasz serwer mógł pracować w tle:
  apt install screen -y
 • Wchodzimy do folderu /home/minecraft i pobieramy instalki (do wyboru):
  1.171
  wget https://launcher.mojang.com/v1/objects/a16d67e5807f57fc4e550299cf20226194497dc2/server.jar
  1.20.4 
  wget https://piston-data.mojang.com/v1/objects/8dd1a28015f51b1803213892b50b7b4fc76e594d/server.jar
 • Tworzymy skrypt aby nasz serwer minecrat startował sam w razie restartu serwera. W tym celu tworzymy plik start.sh:
  nano start.sh
 • Wklejamy do niego:
  java -Xms1024M -Xmx2560M -jar server.jar nogui
 • Nadajemy uprawnienia:
  chmod +x start.sh
 • Aktualizujemy jeszcze raz pakiety:
  apt update
 • Serwer Minecraft możemy już uruchomić poleceniem:
  ./start.sh
 • Przy pierwszym uruchomieniu powinniśmy zaakceptować licencję. Skrypt nas poprowadzi co mamy robić.
  Następnym krokiem jest otwarcie pliku eula.txt i ustawienie eula=true. Umożliwi to twojemu serwerowi połączenie się z oprogramowaniem klienta gry Minecraft. Otwórz ten plik w preferowanym edytorze i upewnij się, że brzmi: eula=true.
  nano eula.txt
  eula=true
 • Ostatni krok to dodanie port do firewalla:
  ufw allow 25565
 • Jeżeli nie ma ufw należy go  zainstalować:
  apt install ufw
 • I wykonać polecenie ponownie:
  ufw allow 25565

i dopalamy serwer  gry aby pracował w tle:

 • screen /home/minecraft/start.sh

Wrzucanie innego świata i pluginów (porada Mikołaja Fiuka)

 1. Po zainstalowaniu serwera w /home/minecraft
 2. Utworzyć nowego użytkownika [useradd] (np. „wiesiu”) w home (/home/wiesiu) i wrzucić nowy plik server.jar
 3. Przekopiować z serwera Minecraft (/home/minecraft) pliki server.properties i start.sh  do folderu /home/wiesiu
 4. Uruchomić ./start.sh  w folderze /home/wiesiu
 5. Możemy grać

Dodawanie pluginów (porada Mikołaja Fiuka)

 1. Skopiować pliki wtyczek do folderu Plugins (/home/wiesiu/Plugins)
 2. Uruchomić ./start.sh  w folderze /home/wiesiu i gramy.

Pliki do pobrania

Można zainstalować z wybranym światem. Przed wykonaniem start.sh należy podać jego seed. W pliku server.properties w linijce „level-seed=” dopisać numer seed-a, i  uruchomić start.sh


Uruchamianie serwera minecraft jako sesja – z poziomu Putty, aby przy zamknięciu Putty nie wyłączał serwera.

 1. Uruchamiamy Putty i się logujemy.
 2. Wykonujemy polecenie  (które utworzy sesję o podanej przez nas nazwie) screen -S [nazwa sesji] np. screen -S minecraft  [po tym ewentualnie przewijamy ekran klikając do końca aż zobaczymy linię poleceń] … jesteśmy w sesji.
 3. Wchodzimy do folderu gdzie jest Minecraft i uruchamiamy ./start.sh
 4. Po zakończeniu uruchamiania serwera klikamy CTRL+A+D  (czyli kolejno wciskamy klawisze ctrl a  d). To spowoduje wyjście z sesji, którą utworzyliśmy i która będzie działać w tle cały czas.
 5. Możemy zamknąć Putty. Zamknięcie Putty nie spowoduje wyłączenia serwera.

Jak wejść do konsoli Minecraft

 1. Uruchamiamy Putty i się logujemy.
 2. Wykonujemy screen -r [nazwa sesji], dla naszego przykładu screen -r minecraft i wchodzimy do konsoli MINECRAFT. Jeżeli mamy kilka sesji możemy sprawdzić je wpisując screen -ls. Jeżeli jest ich więcej to widzimy przy której jest nazwa „minecraft” i wchodzimy screen -r [nazwa sesji] czyli screen -r minecraft  Możemy też podać jej numer PID czyli screen -r  [PID]
 3. Sesje „zombie” możemy „zabić” poleceniem kill [PID].
 4. Jeżeli jesteśmy w konsoli to ponownie możemy z niej wyjść CTRL-A-D  i zamknąć Putty.
 5. Oczywiście zatrzymanie serwera wymaga uruchomienia Putty, wpisujemy (w naszym przykładzie) screen -r minecraft  i wchodzimy do konsoli… wpisujemy stop  i zatrzymujemy serwer, dalej wychodzimy z sesji CTRL-A-D, wpisujemy dalej init 0  i wyłączamy komputer.

 


CS 1.6

Serwer działa na Ubuntu 22.04.44 LTS. Na Debian 12 nie dało rady.

Przez winscp wrzucamy plik cstrike.zip spakowany na konto użytkownika z sudo

1. Instalujemy unzipa:

sudo apt install unzip

2. Rozpakowywujemy plik z poziomu Putty

sudo unzip cstrike.zip

3. Instalujemy screen:

sudo apt install screen

4. Po rozpakowaniu plików zaznaczamy je wszystkie w głównym folderze i zmieniamy uprawnienia na 777 (na szybko bez filozofii). Wystarczy jednak: chmod +x hlds_linux oraz chmod +x hlds_run

5. Dalsze operacje polegają na instalacji architektury 32 bit. Z poziomu Putty wykonujemy kolejno:

sudo dpkg addarchitecture i386 [uwaga  przed add są dwa myślniki bez spacji]
sudo apt-get update
sudo apt-get install libc6:i386

6. Serwer uruchamiamy w tle:

screen ./hlds_run -game cstrike +ip your ip +maxplayers 32 +map de_dust2 -port 27015

7. Polecam zrobić skrypt startowy ./start.sh i wrzucić tam:

screen ./hlds_run -game cstrike +ip 192.168.0.144 +maxplayers 32 +map de_dust2 -port 27015

lub
./hlds_run -game cstrike +ip 192.168.0.144 +maxplayers 32 +map de_dust2 -port 27015

adres: 192.168.0.144 jest przykładowy

 

 


Dla innych działań serwera doinstalować:

htop, mc, ufw, apache2, php 8.2, phpmyadmin

APACHE2
apt update
apt upgrade
apt install apache2
systemctl status apache2
ufw allow 'Apache’
ufw reload

systemctl enable – -now apache2 (jeżeli nie startuje z systemem)

 PHP
apt update
apt install -y php8.2
apt update

php dla userów (wykonać):
a2enmod userdir
systemctl restart apache2

MariaDB

apt update
apt install mariadb-server
mysql_secure_installation
(Enter current password for root (enter for none): podać hasło root-a systemu)
(Switch to unix_socket authentication [Y/n]: n)
(Change the root password? [Y/n]: y), będzie inne niż root systemu, lub nie i będzie takie samo)

systemctl status mariadb
(wejście do konsoli):  mariadb -u root -p

Create a MySQL User:
CREATE USER 'username’@’localhost’ IDENTIFIED BY 'password’;
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;


Dodatki:

apt-get install lshw
lshw -html > informacjeOSprzecie.html
lshw -short

apt-get install neofetch