GRAND PRIX

Kwartet LAAjK  to najmłodszy skład ze wszystkich zespołów wokalnych prowadzonych przez Przemysław Sękowskiego, ale bardzo zdyscyplinowany, wspaniale pracujący i te czynniki w połączeniu z talentem przynoszą bardzo spektakularne efekty jak chociażby GRAND PRIX na ostatnim festiwalu „Kolęda w Pokoju”.