I n f o r m a c j a

Przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego MDK i dyrekcja placówki zapraszają rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach Młodzieżowego Domu Kultury do pracy społecznej w Komitecie Rodzicielskim. Chętnych rodziców prosimy i przesłanie danych kontaktowych na adres mail: sekretariat@mdk.kielce.eu  lub kontakt bezpośredni z nauczycielem- opiekunem KR p. Sławomira Nieczajew  do dnia 11 lutego 2022 r.

Andrzej Abramowicz – Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury
Tomasz Olbratowski – Przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego MDK