II Międzynarodowy Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej 2023

II Międzynarodowy Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej Polsko-Ukraińskiej Kielce’2023

[Regulamin] [Karta zgłoszenia –  soliści ] [Karta zgłoszenia – zespoły]

II-й Міжнародний фестиваль польсько-української патріотичної пісніу Кельце,  Кельце 2023

[Статут] [Заявка до участі coліcтів ] [Заявка доучастівокальниx гуртків]

UWAGA!  Do każdego zgłoszenia należy załączyć podpisaną Zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Listy uczestników – kategoria: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Program !
Jury Konkursu
Podsumowanie