Klub Książki

MONIKA KUŚMIERCZYK

W ramach Klubu Książki prowadzone będą następujące zajęcia:

„Bajkowe wędrówki” – zajęcia czytelniczo-językowe wykorzystujące anglojęzyczne bajki z różnych stron świata oraz elementy teatralne- lalkowy teatrzyk -przygotowanie scenek bajkowych, wykonanie rekwizytów, kukiełek.
„Kreatywna książka” – zajęcia czytelniczo – plastyczne inspirowane książką dla dzieci, tworzenie ilustracji do książek, „ożywianie ” ilustracji poprzez scenki bajkowe, bajkoterapia – pomoc w rozumieniu trudnych sytuacji życia codziennego poprzez czytanie tekstów o charakterze terapeutycznym, komiksy.
„Spotkanie z bajką” – bajkoterapia- pomoc w rozumieniu trudnych sytuacji życia codziennego poprzez czytanie tekstów o charakterze terapeutycznym.
„Mądre dziecko „- treningi pamięci i koncentracji uwagi oraz szybkiego czytania- rozwijanie zdolności przyswajania nowych informacji, proste eksperymenty motywujące do sięgania po książkę,
„Mały konstruktor” – zajęcia łączące zabawę klockami LEGO z biblioterapią – zaangażowanie dzieci w tworzenie, poznawanie otaczającego świata i rozumienie trudnych sytuacji życia codziennego.
Współpraca z autorami książek dla dzieci w regionie-próby ilustrowania ich książek.
„Lalkowy teatrzyk” – zajęcia teatralno-plastyczne, przygotowywanie scenek bajkowych z wykorzystaniem wykonanych wcześniej kukiełek.