Konkurs multimedialny „Moje miejsce – KIELCE”

Konkurs polega na nagraniu za pomocą telefonu komórkowego, krótkiego filmu – zaproszenia do zwiedzania Kielc. Maksymalny czas trwania prezentacji – 3 minuty. Dopuszcza się prace grupowe.

Cele konkursu: poznanie historii i architektury miasta, rozwijanie zainteresowania filmem i technikami multimedialnymi, prezentacja najciekawszych miejsc miasta Kielce, promocja stolicy województwa świętokrzyskiego, rozwijanie współpracy w grupie. Uczestnicy konkursu: dzieci w wieku przedszkolnym 5-6 – latki z kieleckich przedszkoli i szkolnych oddziałów przedszkolnych.

Regulamin
Karta informacyjna
Karta zgłoszenia

Czytaj dalej

KOMUNIKAT

UWAGA, RODZICE I UCZESTNICY ZAJĘĆ!

W związku z harmonogramem powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach i placówkach zamieszczonej na stronie MEiN z dnia 29.04.2021r. informujemy, że od 17- 29 maja br. Młodzieżowy Dom Kultury przechodzi na system hybrydowy 50 proc./ 50 proc.
W związku z powyższym od dnia 17 maja br.na zajęcia stacjonarne w siedzibie MDK zapraszamy wyłącznie uczestników zajęć:
– choreograficznych
– plastycznych
– Akademii Kreatywnego Malucha,
– teatralnych,
– grafiki komputerowej.

Zajęcia będą się odbywały zgodnie planem pracy w roku szkolnym 2020/2021.
31 maja br. wszyscy uczniowie naszej placówki wracają do nauki stacjonarnej.

Dyrektor MDK, Andrzej Abramowicz, 14.05.2021