Rekrutacja na zajęcia w roku szkolnym 2022/2023

TERMINARZ REKRUTACJI NA ZAJĘCIA W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 oraz terminarz przesłuchań do pracowni wokalnych i instrumentalnych

Składanie wniosków o przyjęcie na zajęcia w roku szkolnym 2022/2023  – ZAKOŃCZONE

Informacja o zebraniach organizacyjnych

LISTY NOWYCH UCZNIÓW PRZYJĘTYCH NA ZAJĘCIA DO MDK
Uwaga! na listach nie ma osób, które kontynuują zajęcia