Teatr na Koziej

MAGDALENA JAREK-MATLA – Teatr na Koziej

mgr sztuki Magdalena Jarek-Matla, aktorka, reżyser, instruktor i pedagog teatralny, logopeda. Ukończyłam Akademię Teatralną im. A. Zelwerowicza w Warszawie, Policealne Studio Aktorskiego L’ART STUDIO w Krakowie oraz studia podyplomowe z zakresu logopedii.

Jestem aktorką teatralną z 19-letnim stażem pracy (Teatr im. S. Żeromskiego w Kielcach, Teatr KTL w Kielcach, Scena Autorska STUDIO Kieleckiego Centrum Kultury), reżyserem oraz instruktorem i pedagogiem teatralnym z 13-letnim doświadczeniem pracy pedagogicznej (Teatr PO TRZECIM DZWONKU; Teatr 1EDEN, Teatr 1EDYNECZKI Oratorium Świętokrzyskiego w Kielcach; Przedszkole Salezjańskie w Kielcach; Warsztat Terapii Zajęciowej w Kielcach; Kluby „Wolna Strefa” Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie w Kielcach, Letnie Warsztaty Teatralne w Kozienicach; projekt ” Katharsis” Stowarzyszenia RESORAK; Studio Interpretacji Poezji i Piosenki Kieleckiego Centrum Kultury).  W trakcie warsztatowej pracy teatralnej z dziećmi i młodzieżą wyreżyserowałam ponad 20 sztuk teatralnych, wśród których znalazły się m. in.: „Różowy Kapturek”, „Kopciuszek”, „Alicja w Krainie Czarów”, „Mały Książę”, „Oskar i Pani Róża”, „Apetyt na czereśnie”, „Dwoje na huśtawce”, „Komedia”, „Szary Poemat” itd. Sięgając po uznanych autorów staram się uwrażliwić młodych ludzi na tzw. „dobra literaturę”, która w „teatrze słowa” powinna być bazą działań teatralnych.

Uczę, że TEATR to niezwykle pojemne zjawisko artystyczne, na które składa się nie tylko popis umiejętności aktorskich, ale również ruch, ciało, muzyka, światło, plastyka i wiele innych pomniejszych części składowych, bez których spektakl nie ma prawa zaistnieć na scenie.

Ze względu na moją specjalizację logopedyczną niezwykle dużą wagę przywiązuję do pracy warsztatowej nad głosem, precyzją mowy, dykcją i emisją.

Warsztaty teatralne opierające się na metodyce indywidualnej i zespołowej pracy.
Podczas zajęć, dzieci i młodzież szczegółowo poznają zagadnienia związane
z dykcją, emisją głosu, budową aparatu mowy, techniką oddychania, świadomością ciała. Służą temu ćwiczenia:
ODDECHOWE – zapoznanie się z technikami oddychania przeponowego
i przeponowo – żebrowego jako podstawą do scenicznej pracy nad emisją głosu.
USPRAWNIAJĄCE ARTYKULATORY – ćwiczenia mające na celu uelastycznienie języka, policzków i warg – przygotowujące do prawidłowej mowy scenicznej.
PRACA NAD GŁOSEM – ćwiczenia poszerzające zakres skali mowy o szept i krzyk sceniczny jak i mowę tubalną (na otwartej krtani) oraz skali głosu – ćwiczenia głosu falsetowego i basowego w mowie.
DYKCYJNE – obejmujące ćwiczenia z zakresu logopedii artystycznej m.in.: „łamańce językowe”, pomagające w precyzyjnym podawaniu tekstu scenicznego.
RUCHOWE – ćwiczenia i etiudy teatralne rozwijające ruchową wyobraźnie sceniczną, usprawniające plastykę ciała oraz rozwijające koncentrację sceniczną.

Punktem centralnym zajęć jest praca nad warsztatem aktorskim
w oparciu m.in. o:
ETIUDY TEATRALNE – zespołowe i indywidualne improwizacje teatralne na zadany temat (np.: jesteś przekupą na bazarze), ćwiczenia dialogowania oraz monologowania mające na celu rozwijanie wyobraźni scenicznej.
ELEMENTARNE ZADANIA AKTORSKIE – ćwiczenia rozwijające umiejętność wcielania się w konkretne postacie (np.: zwierzęta) oraz wyrażania emocji, (gniew, lęk, wstyd itd.), praca nad mimiką i gestykulacją jako samoistnym środkiem wyrazu scenicznego.