„Bożonarodzeniowa Kartka Świąteczna”

Protokół
z posiedzenia Komisji Konkursowej
„Bożonarodzeniowa Kartka Świąteczna”
z dnia 09.01.2024 r.
Komisja w składzie:
Przewodniczący – Maria Kajtek
Członkowie – Zuzanna Starzyńska, Sławomira Nieczajew
przyznała nagrody i wyróżnienia w trzech w kategoriach, określonych w regulaminie Konkursu, następującym osobom:
I kategoria – uczniowie do lat 9
I NAGRODA – Maria Pakuła (9 lat)
II NAGRODA – Gabryś Matynka (9 lat)
II kategoria – uczniowie 10-12 lat
I NAGRODA – Zuzanna Kawałek (12 lat)
II NAGRODA – Viktoria Róg (10 lat)
III kategoria – uczniowie od 13 lat
I NAGRODA – Hanna Banasik (13 lat)
II NAGRODA – Veniiamyn Martseniuk (14 lat)
Wyróżnienia specjalne:
Aleksandra Zbroszczyk ( 8 lat)
Nina Krawczyk (8 lat)
Zuzanna Sitarska (8 lat)

Rozdanie NAGRÓD 19.01.2024 r. piątek
Godz.16.00-GALERIA ŚLAD MDK