Gwarzą jodły w noc tajemną

„Gwarzą jodły w noc tajemną”- spotkanie krajoznawcze z prezentacją multimedialną dr Joanny Biskup-Brykczyńskiej oraz przedstawienie w wykonaniu uczniów z pracowni pianina i gitary CONSONANS Anety Lech-Bętkowskiej.
Na wczorajszy wieczór dr Joanna Biskup-Brykczyńska przygotowała krótki wykład i prezentację na temat twórców związanych z naszym regionem, I nie tylko. Pani Joanna opowiedziała o zjawisku baśni, legend i podań ludowych, folklorze Gór Świętokrzyskich, tradycjach przekazywania słowa mówionego. Przypomniała o cennych kulturowo badaniach etnograficznych, jakie były prowadzone przez dr Wandę Pomianowską, czy publikacjach Barbary Wachowicz, dzięki którym świat poznał twórców ludowych z Doliny Wilkowskiej: Rozalię i Wojciecha Grzegorczyków, Katarzynę Zaborowską, Marię Cedro-Biskupową. Podczas wykładu zostały też zaprezentowane konkretne publikacje, zilustrowane pracami inspirowanymi legendami i opowieściami ludowymi. Nie zabrakło oczywiście Stefana Żeromskiego i „Puszczy Jodłowej” z niezwykłymi drzeworytami Władysława Skoczylasa, ani cudownych wycinanek Lucyny Kozłowskiej i Cecylii Czernikiewicz do „Legend świętokrzyskich”. Były też „Godki świętokrzyskie” Józefa Ozgi Michalskiego, opowieści ziemii opoczyńskiej z barwnymi akwarelami i rysunkami, polskie baśnie B.M.Dlugoszewskiego. To była solidna dawka wiedzy o twórcach z naszego regionu. A publiczność? Publiczność słuchała z dużym zainteresowaniem i wykład nagrodziła oklaskami.
Następnie odbyło się śpiewogranie pt. „Gwarzą jodły w noc tajemną „, które przygotowała Aneta Lech-Bętkowska nauczyciel pracowni instrumentalnej CONSONANS w MDK. Uczniowie z naszej placówki zaprezentowali „Legendy świętokrzyskie” na wesoło i współcześnie.
Dziękujemy!