I N F O R M A C J A

Informujemy, iż w dniach 18 maja – 26 maja 2023 r. nie odbędą się zajęcia w pracowni instrumentalnej prowadzonej przez p. Jacka Sajdaka.